Make your own free website on Tripod.com
STANOVNIŠTVO
************************************
PO NASELJIMA
1. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, PO NASELJIMA
2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7, 8, 10, 13, 14, 18, 19.